פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Pre-sale questions

Any questions you may have before ordering

 Support

If you have any technical questions or problems regarding your services

 Billing

If you are already a customer and have any issues with payments

 Reboot/Crash support

You can reboot your services yourself under "My services" tab but if you face any issues report them here