Det förekommer inga Öppen Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
LinuxKVM PHP Info
LinuxOpenVZ PHP Info
Node1-3086948-Windows PHP Info
Node2-3086949-Windows PHP Info
Node4-3086038-Windows PHP Info
Node5-3078602-Windows PHP Info
Server 1 - cPanel PHP Info

Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande