هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
LinuxKVM اطلاعات php
LinuxOpenVZ اطلاعات php
Node1-3086948-Windows اطلاعات php
Node2-3086949-Windows اطلاعات php
Node4-3086038-Windows اطلاعات php
Node5-3078602-Windows اطلاعات php
Server 1 - cPanel اطلاعات php

هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد